WeDo 2.0

WeDo 2.0

LEGO® Education WeDo 2.0 is ontwikkeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 met als doel hun interesse in wetenschap en techniek te stimuleren. Dit wordt gedaan middels het gebruik van gemotoriseerde LEGO®modellen en eenvoudige programmering.

WeDo 2.0 is een praktijkgerichte leeroplossing waarbij kinderen inzicht ontwikkelen, vragen durven stellen en leren hoe ze vragen kunnen beantwoorden en problemen uit het dagelijks leven kunnen oplossen.

De kinderen doen kennis op door vragen te stellen en problemen op te lossen. Ze worden gestimuleerd om zich af te vragen wat ze al weten en om te ontdekken wat ze nog niet begrijpen.

WeDo 2.0 biedt een groot aantal projecten waarin kinderen nieuwe kennis op doen en delen, modellen bouwen, programmeren en evalueren. Onderzoekend en ontdekkend leren en een breed scala aan 21e eeuwse vaardigheden gaan hand in hand met het opdoen van nieuwe kennis over de wereld van wetenschap en technologie. Een deel van de projecten focust daarnaast op Computational Thinking. Centraal staat hierin de rol computertechnologie kan hebben bij het oplossen van problemen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief